Psychologenpraktijk Vriend

    

Ons motto is: "Kop uit het zand halen"

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ

U kunt terecht voor kortdurende psychologische behandeling. Bij de aanmelding ontvangt u van ons een vragenlijst (de MIRRO) over uw klachten en om te kijken of uw problemen binnen onze praktijk passen. Tevens kunt u vanaf dan gebruik maken van onze e-health wachtlijstmodule, zodat u zelf alvast aan de slag kunt. Een week voor het eerste gesprek krijgt u een vragenlijst om de ernst van uw klachten op dat moment te meten, dit is de SQ-48 (de 48 symptomen vragenlijst). Deze meting zal gedurende de behandeling en aan het eind herhaald en met u bekeken en besproken worden.
In het eerste gesprek worden samen met u de klachten op een rij gezet. Ook wordt gepraat over wat u wilt bereiken.
Het tweede gesprek wordt met u besproken hoe we dat gaan aanpakken. Dit behandelplan wordt samen met u overeengekomen. U krijgt dit schriftelijk mee naar huis. Tevens wordt het plan in het kort schriftelijk aan uw verwijzer gestuurd, tenzij u dat niet wilt. Daarna gaan wij samen met u aan de slag om deze doelen te bereiken. Indien gewenst kunt u tijdens de behandeling extra ondersteuning krijgen van diverse e-health modules van Therapieland, die u zelf thuis op de computer kunt doen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Uw therapeut kan de toegang hiervoor per email aan u opsturen. Tussentijds of aan het einde van de behandeling wordt samen gekeken hoe het er mee staat. Er wordt samen met u een terugvalpreventieplan opgesteld. Naast de SQ-48 krijgt u dan middels de CQI-vragenlijst de mogelijkheid om feedback te geven op hoe u de behandeling ervaren heeft. Uw verwijzer wordt, indien u dat wilt, over het verloop van de behandeling ingelicht.

Nieuwsgierig naar behandelmethoden? Kijkt u eens op:

www.vgct.nl
www.emdr.nl

algemene informatie:
www.ggzrichtlijnen.nl
www.bigregister.nl

Coaching

Coaching is gericht op vragen die met werk te maken hebben. Met hulp van de psycholoog kunt u zich bezinnen op uw eigen functioneren. Coaching kan effectief zijn bij vragen over uw loopbaan, het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, het verminderen van stressklachten zoals horend bij tijdelijke overspannenheid of burnout, communicatieproblemen of begeleiding bij een reïntegratietraject.

Psychologisch Testonderzoek

Psychologisch testonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een psychologische vraagstelling.
Deze vraagstelling kan betrekking hebben op intelligentie, weerbaarheid, persoonlijkheid, competenties, capaciteiten en eventuele psychische problemen . Het onderzoek bestaat uit bestudering van de (dossier)gegevens, een intakegesprek, afname van psychologische testen en vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een nabespreking van de bevindingen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en wordt vooraf met u of de opdrachtgever afgesproken.

Psychologen

RIXTA VRIEND

RIXTA VRIEND

GZ-PSYCHOLOOG / SUPERVISOR GEDRAGSTHERAPIE / EMDR-PRACTITIONER

Na mijn opleiding tot psycholoog aan de Universiteit van Utrecht heb ik verscheidene postdoctorale opleidingen gevolgd. Zo kwalificeerde ik mij tot gedragstherapeut, psycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog, imaginatietherapeut, EMDR-practitioner en gerechtelijk-deskundige. Eerst heb ik gedurende drie jaar bij een psychiatrisch centrum gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en angstklachten, daarna heb ik twee jaar zowel een eigen praktijk gehad als gewerkt bij een praktijk voor psychotherapie. Aansluitend werkte ik gedurende zes jaar bij een psychologisch bureau. Hier hield ik mij bezig met psychologisch testonderzoek, behandeling en het opleiden van andere psychologen. Al die tijd heb ik daarnaast samen met een collega trainingen persoonlijke effectiviteit gegeven. Sinds 2005 ben ik mijn eigen praktijk in een gezondheidscentrum gestart, wat mij de kans geeft met professionals uit allerlei disciplines samen te werken. Dat spreekt mij zeer aan. Inmiddels is de praktijk gegroeid en heb ik veel plezier in de samenwerking met de andere psychologen. In de behandeling heb ik mijn kennis vooral op het gebied van trauma, hechting en dissociatie verdiept. Daarnaast werk ik ook nog steeds voor justitie. Het maken van pro justitia rapportages blijft uitermate boeiend.

kwalificaties:
- GZ-psycholoog BIG registratienummer: 990596668525
- eerstelijns psycholoog NIP
- supervisor VGCt
- imaginatietherapeut
- EMDR-practitioner VEN
- gerechtelijk deskundige Pro Justitia NRGD-geregistreerd

lid van:
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
- Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen (LVVP)
- Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)
- Vereniging Van pro justitia Rapporteurs (VVP)

MARIJKE KOKSHOORN

MARIJKE KOKSHOORN

GZ-PSYCHOLOOG

Tijdens mijn opleiding tot psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik gedurende een jaar stage gelopen bij Mentrum, Novarum, een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen in Amsterdam. Als psycholoog in opleiding werkte ik hier voornamelijk met behulp van cognitieve gedragstherapie, in zowel individuele als in groepsbehandelingen. Na mijn opleiding tot psycholoog heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd. Eerst heb ik gedurende vier jaar gewerkt bij stichting Coloriet in Lelystad en omstreken, waar ik werkte op afdelingen voor verpleeghuiszorg van een zorginstelling. Aansluitend ben ik gaan werken bij Zorggroep Almere, een zorginstelling waarbinnen ik tot op heden werk in een specialistisch verpleeghuis en thuiswonende ouderen behandel (bijv. kortdurende psychologische behandeling na de diagnose dementie). Binnen de specialistische verpleeghuiszorg (Polderburen) ben ik nauw betrokken bij de implementatie van een nieuw zorgconcept: De sociotherapeutische leefmilieus. Sinds oktober 2014 werk ik samen met psychologenpraktijk Vriend in Gezondheidscentrum De Compagnie en combineer dit met mijn werk in de ouderenzorg. Binnen de praktijk zie ik mensen met klachten op diverse gebieden. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de behandeling van psychische klachten die betrekking hebben op eten, lichaamsgewicht, lichaamsbeleving en zelfbeeld en werk veel met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Voor EMDR heb ik de basisopleiding gevolgd. Verder wordt jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.

kwalificaties:
-Gezondheidszorgpsycholoog, BIG registratienummer: 39918981425

lid van:
-Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
-Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)

RACHELLE MISDOM

RACHELLE MISDOM

GZ-PSYCHOLOOG / GEDRAGSTHERAPEUT

Na mijn opleiding Psychologie aan de universiteit van Tilburg (afgestudeerd in 2001) heb ik verschillende opleidingen gevolgd. In 2008 heb ik de vijfjarige postdoctorale opleiding tot cognitief gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT) afgerond. In 2010 heb ik de tweejarige postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) afgerond. In 2013 heb ik de basisopleiding emdr bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) afgerond. In 2015 heb ik de vervolgopleiding emdr bij de VEN afgerond. Hierna wil mij verder kwalificeren tot emdr-practitioner. Tussendoor heb ik verschillende cursussen gevolgd, oa kortdurende psychologische interventies bij volwassenen (Rino Amsterdam), emdr protocol woede, wrok en wraak (Buvoo Utrecht), neuropsychologische diagnostiek (Gerion Amsterdam), werken met de DSM V (Cure and Care Development Arnhem). In 2001 ben ik begonnen met werken in een verpleeghuis in Valkenswaard. In 2002 ben ik begonnen bij HSK, een ambulante instelling voor volwassenen met werkgerelateerde psychische problematiek (overspannenheid, burnout, depressie, angst, traumas). Daarnaast heb ik in een verpleeghuis in Alkmaar en Heerhugowaard gewerkt. Aansluitend ben ik in 2006 begonnen bij het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere. Hier doe ik veel neuropsychologsiche diagnostiek van met name ouderen met geheugenklachten. Ook behandel ik ouderen met psychische klachten. Tijdens mijn gz-opleiding in 2008 heb ik een jaar lang een dag per week stage gelopen in een eerstelijns psychologenpraktijk in Baarn. In 2013 ben ik een samenwerking begonnen met de psychologenpraktijk van Rixta Vriend. Eerst in gezondheidscentrum de Compagnie, daarna op onze dependance in de Parkwijk.

kwalificaties:
- GZ-psycholoog, BIG-registratienummer: 39912855225
- Gedragstherapeut VGCt

lid van:
- Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)
- Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)

ANNEKE VAN BEIJNUM

ANNEKE VAN BEIJNUM

GZ-PSYCHOLOOG

Mijn studie psychologie heb ik doorlopen aan de Universiteit van Utrecht en afgerond in 1990. In 2003 heb ik mijn registratie tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) behaald. Eerst heb ik gewerkt in een verpleeghuis in den Bosch. Vanaf 2000 ben ik werkzaam als psycholoog bij Zorggroep Almere. Hier werk ik momenteel op afdelingen voor verpleeghuiszorg van een zorginstelling. Eerder heb ik ook met thuiswonende ouderen gewerkt (bijv. kortdurende psychologische behandeling na de diagnose dementie). Daarnaast ben ik praktijkopleider voor GZ-psychologen in opleiding. Sinds 2013 werk ik samen met Psychologenpraktijk Vriend en combineer ik dit met mijn werk in de ouderenzorg. Hier zie ik cliënten met uiteenlopende problematiek. In de behandelingen wordt veel gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Voor beide behandelingen heb ik de basisopleiding gevolgd (Rino Amsterdam). Verder wordt jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.

kwalificaties:
- GZ-gpsycholoog , BIG-registratienummer: 29060893525

lid van:
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)

WILLEKE STEIN

WILLEKE STEIN

GZ-PSYCHOLOOG

In 2010 heb ik mijn masteropleiding klinische- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht afgerond. In het kader van deze opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR en naar het rouwproces van jongere en oudere weduwen. Tevens heb ik stage gelopen bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) in Utrecht. Deze instelling verzorgt brede psychische zorg voor actief dienende militairen en veteranen. Na afronding van mijn studie heb ik korte tijd een baan gehad in de verslavingspsychiatrie, omgeving Utrecht. Sinds begin 2011 ben ik als psycholoog werkzaam in verschillende Woonzorgcentra bij Zorggroep Almere. In dit werk houd ik me bezig met uiteenlopende psychische klachten van, vooral oudere, bewoners. Daarnaast werk ik ook 'in de wijk', vooral met cliënten met dementie of parkinson. Ik heb na mijn universitaire opleiding verschillende cursussen gevolgd, o.a. in de cognitieve gedragstherapie. Vanaf 2015 heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) gevolgd, met stages bij het Geriatrisch Steunpunt van Zorggroep Almere en bij psychologenpraktijk Vriend. Begin 2017 heb ik deze opleiding afgerond en ben ik me verder gaan bekwamen in de behandelmethode EMDR. Vanwege mijn andere werkzaamheden zal ik voor praktijk Vriend alleen vanuit de dependance in Polderburen werken.

Kwalificaties:
-Gezondheidszorgpsycholoog. BIG-nummer: 19922139725
-Psycholoog aangesloten bij Parkinsonnet
Lid van:
-Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
-Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)

ANNEMEIKE KUPERUS

ANNEMEIKE KUPERUS

PSYCHOLOOG I.O tot GZ-PSYCHOLOOG

Ik heb de studie psychologie gevolgd aan de Universiteit Leiden, waarbij ik begin 2012 ben afgestudeerd. Omdat ik altijd affiniteit gehad heb met ouderen, ben ik toen gaan werken bij het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere. Ik heb me hier bezig gehouden met de neuropsychologische diagnostiek van ouderen met geheugenproblemen, en de behandeling van ouderen met psychische klachten. Daarnaast ben ik gaan werken in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, waarbij ik verzorgende teams begeleid in het omgaan met en de behandeling van bewoners. Gedurende de eerste jaren heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd gericht op de ouderenzorg. Ik heb mij verder met veel plezier bezig gehouden met kwaliteitsverbetertrajecten, o.a. ben ik projectleider geweest bij de ontwikkeling en invoering van Sociotherapeutische leefmilieus in specialistisch verpleeghuis Polderburen. Sinds september 2016 volg ik de tweejarige postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Ik loop nu stage bij Psychologenpraktijk Vriend en merk dat ik ook veel voldoening haal uit de behandeling van andere doelgroepen dan ouderen. Ook na de afronding van mijn studie in juli 2018 streef ik ernaar om het werken binnen de Basis-GGZ te blijven combineren met mijn werkzaamheden in de ouderenzorg. Ik wil mij hierbij met name richten op, en verder ontwikkelen in de diagnostiek en behandeling van angst- en traumagerelateerde stoornissen. Ten opzichte van mijn cliënten stel ik mij zoveel mogelijk vrij van oordeel, betrokken en flexibel op, en vind ik het belangrijk te streven naar een open en eerlijke vertrouwensrelatie.

Kwalificaties:
- Psycholoog NIP - GZ-psycholoog i.o.

Lid van:
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Kosten

Vergoede zorg
De verzekering vergoedt generalistische basis GGZ behandeling. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. De hoofdverzekeraars zijn: Achmea, VGZ, CZ, de Friesland, Multizorg, DSW en uitzondering hierop is de Menzis groep, die slechts met één van onze behandelaren een contract heeft. Bij Menzis kan hierdoor de wachttijd oplopen. Voor vergoeding moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
- U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Alleen sessies vanaf de datum van deze verwijsbrief kunnen worden vergoed. Er moet GBGGZ in worden vermeldt en de AGB-code van uw huisarts.
- U moet voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis die vergoed wordt. Uw psycholoog bespreekt dat in het tweede gesprek met u. Mocht u niet voldoen, zal de verzekering wel deze eerste 2 gesprekken vergoeden. U kunt er dan voor kiezen zelf te betalen of te stoppen met de behandeling.
- Als u in aanmerking komt voor vergoeding krijgt u afhankelijk van de ernst van uw klachten krijgt u een kort, midden of intensief zorgpakket. Let op! GBGGZ is een kortdurende behandeling.
- Deze vergoeding kan in principe maar eenmaal per jaar. Dit jaar loopt niet per kalenderjaar, maar vanaf de datum dat u het eerste gesprek met de psycholoog heeft.

Onvergoede zorg
Voor onderstaande producten is de consultprijs 89 euro per uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten uitwerktijd).
- Coaching wordt niet door de verzekeraar vergoed. De psycholoog bespreekt vooraf met u  hoeveel sessies u wilt.
- Uitgebreid psychologisch onderzoek wordt niet door de verzekeraar vergoed. Een enkelvoudig intelligentie onderzoek duurt 6 uur (intake, testafame anderhalf uur, rapport schrijven, nabespreking), voor uitgebreider onderzoek moet u denken aan 12 tot 16 uur.
- Rapportage over uw behandeling op aanvraag van een andere arts dan uw huisarts kost 59 euro
- Losse consulten die niet aan de vergoedingsvoorwaarden voldoen, worden niet vergoed door de verzekeraar.
- Voor jeugd hebben wij vanaf 2016 helaas geen nieuw budget.  

Aanmelding & wachttijd

U kunt u aanmelden per email: info@psychologenpraktijkvriend.nl of bellen met 036-5454300.
U moet u zelf aanmelden, ook als uw verwijsbrief al naar ons gezonden is. Daarna neemt het secretariaat binnen een week contact met u op om uw inschrijving te regelen.

Als onze wachttijd meer dan drie weken is, verwijzen wij u naar collega-praktijken: www.psychologencollectiefflevoland.nl. Aangezien er toch een aantal mensen wil blijven wachten, werken wij met een wachtlijst. Na het intakegesprek start uw behandeling direct.

Wachttijd: 4 weken (Laatst bijgewerkt 9-11-2018)

Spoed: Neemt u in spoedgevallen altijd contact op met uw huisarts en buiten kantoortijden met de Spoedpost Almere: 0900 - 203 0 203

Samenwerking & kwaliteit

De praktijk werkt nauw samen met Zorggroep Almere. Doordat wij in een gezondheidscentrum gevestigd zijn, is er veel overleg mogelijk. Ook projecten doen we samen:
- Stepped Care Angst
- Stepped Care Depressie
- Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
ZORGGROEP ALMERE

ZORGGROEP ALMERE

Vrijgevestigde Psychologen in Flevoland werken samen in PCF. Op de website kunt u collega-praktijken vinden.
Psychologen Collectief Flevoland

Psychologen Collectief Flevoland

www.psychologencollectiefflevoland.nl
De praktijk werkt binnen 'Kitchen of Life' samen met SGGZ instelling Bouwman Psychiatrie en Eigenwijs Herstel.
Eigenwijs herstel

Eigenwijs herstel

https://eigenwijsherstel.nl
De praktijk voldoet aan de eisen voor het Keurmerk GBGGZ.
Keurmerk BasisGGZ

Keurmerk BasisGGZ

www.kibg.nl
De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen LVVP.
LVVP kwaliteitsregistratie

LVVP kwaliteitsregistratie

www.lvvp.info
Al onze psychologen zijn in het bezit van een kwaliteitstatuut. Bij interesse kunt u dit bij uw behandelaar opvragen.
kwaliteitstatuut

kwaliteitstatuut

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Om te bekijken welke zorg het beste bij u past, laten wij onze inschatting ondersteunen door een vragenlijst, de mirro beslisondersteuner.
Mirro Beslisondersteuner

Mirro Beslisondersteuner

www.mirro.nl
Wij voeren behandeleffect- en klanttevredenheidsmetingen uit via Reflectum.
Het klanttevredenheidsresultaat over het eerste half jaar van 2017, zoals gemeten met de CQI, is gemiddeld een 9,8 op een schaal van 10,0. Cliënten hebben bij een meting laten weten dat zij 'erg tevreden' zijn. Eén van hen plaatste het volgende bericht: 'Ik ben erg dankbaar voor de wijze waarop de behandelaar mij ondersteund en begeleid heeft'.
Uiteraard zijn wij blij met dit resultaat en zullen wij ons blijven inzetten voor kwaliteit van de behandeling. Is uw behandeling net afgerond? Dan horen wij graag uw mening! Alle psychologen zijn in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Bij interesse kunt u dit opvragen.

Metingen

Metingen

www.reflectum.nl
U krijgt uw eigen portal in het elektronische patientendossier, zodat u informatie die voor de behandeling van belang is kunt inzien.
Praktijkportal

Praktijkportal

www.praktijkdata.nl
CONTACT

 

Psychologenpraktijk Vriend
Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1, 1335 JN, Almere
036-5454300
info@psychologenpraktijkvriend.nl

 

Anneke van Beijnum: avanbeijnum@psychologenpraktijkvriend.nl
Marijke Kokshoorn: mkokshoorn@psychologenpraktijkvriend.nl
Rachelle Misdom: rmisdom@psychologenpraktijkvriend.nl
Willeke Stein: wstein@psychologenpraktijkvriend.nl
Rixta Vriend: rvriend@psychologenpraktijkvriend.nlZeilreis

Psycholoog en Wereldzeiler Ik (Rixta Vriend) combineer voor de komende tijd mijn werk met een zeilreis rond de wereld in etappes. Dit houdt in dat ik enkele maanden per jaar over deze prachtige wereld zeil, mijn droom. Ik ben tot eind augustus 2018 op reis. Tijdens mijn zeilreizen wordt de praktijk waargenomen door mijn collega's. Info over mijn zeilreizen: www.letsgo.waarbenjij.nu