Welkom op de website van Psychologenpraktijk Vriend.

Generalistische Basis GGZ

U kunt terecht voor kortdurende psychologische behandeling. Bij de aanmelding ontvangt u van ons een vragenlijst (de MIRRO) over uw klachten en om te kijken of uw problemen binnen onze praktijk passen. Tevens kunt u vanaf dan gebruik maken van onze e-health wachtlijstmodule, zodat u zelf alvast aan de slag kunt. Een week voor het eerste gesprek krijgt u een vragenlijst om de ernst van uw klachten op dat moment te meten, dit is de SQ-48 (de 48 symptomen vragenlijst). Deze meting zal gedurende de behandeling en aan het eind herhaald en met u bekeken en besproken worden.
In het eerste gesprek worden samen met u de klachten op een rij gezet. Ook wordt gepraat over wat u wilt bereiken.
Het tweede gesprek wordt met u besproken hoe we dat gaan aanpakken. Dit behandelplan wordt samen met u overeengekomen. U krijgt dit schriftelijk mee naar huis. Tevens wordt het plan in het kort schriftelijk aan uw verwijzer gestuurd, tenzij u dat niet wilt. Daarna gaan wij samen met u aan de slag om deze doelen te bereiken. Indien gewenst kunt u tijdens de behandeling extra ondersteuning krijgen van diverse e-health modules van Therapieland, die u zelf thuis op de computer kunt doen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Uw therapeut kan de toegang hiervoor per email aan u opsturen. Tussentijds of aan het einde van de behandeling wordt samen gekeken hoe het er mee staat. Naast de SQ-48 krijgt u dan middels de CQI-vragenlijst de mogelijkheid om feedback te geven op hoe u de behandeling ervaren heeft. Uw verwijzer wordt, indien u dat wilt, over het verloop van de behandeling ingelicht.

Nieuwsgierig naar behandelmethoden? Kijkt u eens op:

www.vgct.nl
www.emdr.nl

algemene informatie:
www.ggzrichtlijnen.nl
www.bigregister.nl

Wij voeren de effectmeting en de klanttevredenheidsmetingen uit via Reflectum.
Het klanttevredenheidsresultaat over 2016, zoals gemeten met de CQI, is gemiddeld een 3,9 op een schaal van 4,0.
Alle psychologen zijn in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Bij interesse kunt u dit opvragen.

Coaching

Coaching is gericht op vragen die met werk te maken hebben. Met hulp van de psycholoog kunt u zich bezinnen op uw eigen functioneren. Coaching kan effectief zijn bij vragen over uw loopbaan, het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, het verminderen van stressklachten zoals horend bij tijdelijke overspannenheid of burnout, communicatieproblemen of begeleiding bij een reïntegratietraject.

Psychologisch Testonderzoek

Psychologisch testonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een psychologische vraagstelling.
Deze vraagstelling kan betrekking hebben op intelligentie, weerbaarheid, persoonlijkheid, competenties, capaciteiten en eventuele psychische problemen . Het onderzoek bestaat uit bestudering van de (dossier)gegevens, een intakegesprek, afname van psychologische testen en vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een nabespreking van de bevindingen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en wordt vooraf met u of de opdrachtgever afgesproken.

E-Health

Wij werken met ondersteuning van internet. Bij de start van de behandeling krijgt u een eigen plek op onze site. Daar kunt u afspraken nakijken en huiswerk invullen. Via Therapieland bieden wij filmpjes als ondersteuning bij de behandeling.

Psychologen

Kosten

Vergoede zorg
De verzekering vergoedt generalistische basis GGZ behandeling. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. De hoofdverzekeraars zijn: Achmea, VGZ, CZ, de Friesland, Multizorg, DSW voor 3 behandelaren van ons team en Menzis slechts voor één van onze behandelaren. Bij DSW en Menzis kan hierdoor de wachttijd oplopen. Voor vergoeding moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
- U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Alleen sessies vanaf de datum van deze verwijsbrief kunnen worden vergoed. De brief mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Er moet GBGGZ in worden vermeldt en de AGB-code van uw huisarts.
- U moet voldoen aan de criteria van een DSM-IV stoornis die vergoed wordt. Uw psycholoog bespreekt dat in het tweede gesprek met u. Mocht u niet voldoen, zal de verzekering wel deze eerste 2 gesprekken vergoeden. U kunt er dan voor kiezen zelf te betalen of te stoppen met de behandeling.
- Als u in aanmerking komt voor vergoeding krijgt u afhankelijk van de ernst van uw klachten een pakket toegewezen dat bestaat uit maximaal 5, 8 of 12 sessies.
- Deze vergoeding kan in principe maar eenmaal per jaar. Dit jaar loopt niet per kalenderjaar, maar vanaf de datum dat u het eerste gesprek met de psycholoog heeft.

Onvergoede zorg
Voor onderstaande producten is de consultprijs 87 euro per uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten uitwerktijd).
- Coaching wordt niet door de verzekeraar vergoed. De psycholoog bespreekt vooraf met u  hoeveel sessies u wilt.
- Uitgebreid psychologisch onderzoek wordt niet door de verzekeraar vergoed. Een enkelvoudig intelligentie onderzoek duurt 6 uur (intake, testafame anderhalf uur, rapport schrijven, nabespreking), voor uitgebreider onderzoek moet u denken aan 12 tot 16 uur.
- Rapportage over uw behandeling op aanvraag van een andere arts dan uw huisarts kost 59 euro
- Losse consulten die niet aan de vergoedingsvoorwaarden voldoen, worden niet vergoed door de verzekeraar.
- Voor jeugd hebben wij vanaf 2016 helaas geen nieuw budget.  

Aanmelding & wachttijd

U kunt u aanmelden per email: info@psychologenpraktijkvriend.nl of bellen met 036-5454300. U moet u zelf aanmelden, ook al is uw verwijsbrief al naar ons gezonden is. Dan neemt het secretariaat binnen een week contact met u op om uw inschrijving te regelen. Als onze wachttijd meer dan drie weken is, verwijzen wij u naar collega-praktijken. Aangezien er toch een aantal mensen wil blijven wachten, werken wij met een wachtlijst. De huidige wachttijd is 5 weken. Na het intakegesprek start uw behandeling direct.

Samenwerking & kwaliteit

CONTACT
Psychologenpraktijk Vriend: Gezondheidscentrum De Compagnie, Balistraat 1, 1335 JN, Almere, Tel:: 036-5454300, Email: info@psychologenpraktijkvriend.nl                            Rixta Vriend: rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl Rachelle Misdom: rmisdom@psychologenpraktijkvriend.nl                                                                                                              Marijke Kokshoorn: mkokshoorn@psychologenpraktijkvriend.nl Anneke van Beijnum: avanbeijnum@psychologenpraktijkvriend.nl

Zeilreis

Psycholoog en Wereldzeiler Ik (Rixta Vriend) combineer voor de komende tijd mijn werk met een zeilreis rond de wereld in etappes. Dit houdt in dat ik enkele maanden per jaar over deze prachtige wereld zeil, mijn droom.  Ik ben tot eind augustus 2017 op zeilreis. De praktijk wordt als ik aan het zeilen ben waargenomen door mijn collega's. Info over mijn zeilreizen: www.letsgo.waarbenjij.nu