Welkom op de website van Psychologenpraktijk Vriend.

Generalistische Basis GGZ

U kunt terecht voor kortdurende psychologische behandeling. Een week voor het eerste gesprek krijgt u een vragenlijst van ons over uw problemen. In het eerste gesprek worden samen met u de klachten op een rij gezet. Ook wordt gepraat over wat u wilt bereiken.
Het tweede gesprek wordt met u besproken hoe we dat gaan aanpakken. Dit wordt in het kort schriftelijk aan uw verwijzer gestuurd, tenzij u dat niet wilt. Daarna gaan wij samen met u aan de slag om deze doelen te bereiken. Tussentijds of aan het eind wordt beoordeeld hoe het er mee staat. Ook hierover wordt uw verwijzer, indien u dat wilt, ingelicht.

Nieuwsgierig naar behandelmethoden? Kijkt u eens op:

www.vgct.nl
www.emdr.nl

algemene informatie:
www.ggzrichtlijnen.nl
www.bigregister.nl

Coaching

Coaching is gericht op vragen die met werk te maken hebben. Met hulp van de psycholoog kunt u zich bezinnen op uw eigen functioneren. Coaching kan effectief zijn bij vragen over uw loopbaan, het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, het verminderen van stressklachten zoals horend bij tijdelijke overspannenheid of burnout, communicatieproblemen of begeleiding bij een reïntegratietraject.

Psychologisch Testonderzoek

Psychologisch testonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een psychologische vraagstelling.
Deze vraagstelling kan betrekking hebben op intelligentie, weerbaarheid, persoonlijkheid, competenties, capaciteiten en eventuele psychische problemen . Het onderzoek bestaat uit bestudering van de (dossier)gegevens, een intakegesprek, afname van psychologische testen en vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een nabespreking van de bevindingen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en wordt vooraf met u of de opdrachtgever afgesproken.

E-Health

Wij werken met ondersteuning van internet. Bij de start van de behandeling krijgt u een eigen plek op onze site. Daar kunt u afspraken nakijken en huiswerk invullen. Via Therapieland bieden wij filmpjes als ondersteuning bij de behandeling.

Psychologen

RIXTA VRIEND

GZ-PSYCHOLOOG / SUPERVISOR GEDRAGSTHERAPIE / EMDR-PRACTITIONER

Na mijn opleiding tot psycholoog aan de Universiteit van Utrecht heb ik verscheidene postdoctorale opleidingen gevolgd. Zo volgde ik de vijfjarige opleiding tot gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Tevens kwalificeerde ik mij middels verscheidene opleidingen en cursussen tot psycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog en eerstelijnspsycholoog. Hiernaast deed ik een vierjarige opleiding tot imaginatietherapeut bij het Instituut voor Imaginatie, Imago, in samenwerking met de School voor Imaginatie. In 2005 heb ik de twee-jarige opleiding tot gerechtelijk-deskundige bij de Forensisch Psychiatrische Dienst afgerond. Eind 2006 heb ik de vervolgopleiding voor EMDR, een vorm van traumaverwerking, afgerond bij de Vereniging EMDR Nederland. Sinds begin 2008 heb ik de opleiding voor EMDR level III af en ben ik EMDR-practitoner geworden. Sinds november 2009 ben ik supervisor en leertherapeut voor de VGCt en houd ik mij bezig met mij verder specialiseren op het gebied hiervan. Eerst heb ik gedurende drie jaar bij een psychiatrisch centrum gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en angstklachten, daarna heb ik twee jaar zowel een eigen praktijk gehad als gewerkt bij een praktijk voor psychotherapie. Aansluitend werkte ik gedurende zes jaar bij een psychologisch bureau. Hier hield ik mij bezig met psychologisch onderzoek, behandeling (psychotherapie en coaching) en het opleiden van andere psychologen. Tevens werkte ik voor dit bureau één dagdeel in de week samen met een fysiotherapiepraktijk en begeleidde mensen met psychosomatische klachten. Gedurende al deze jaren heb ik naast dit werk samen met een collega trainingen gegeven vanuit ons eigen trainingsbureau, het ene jaar wat intensiever dan het andere. In januari 2005 ben ik gestart met mijn huidige psychologenpraktijk in Gezondheidscentrum De Compagnie. Hierdoor heb ik de mogelijkheid enerzijds een zelfstandige praktijk te hebben en daarnaast samen te werken met een team van specialisten, een combinatie die mij zeer aanspreekt. Naast mijn therapeutische praktijk doe ik twee dagen per week Pro Justitia rapportages.Kwalificaties:
- GZ-psycholoog, BIG registratienummer: 990596668525
- eerstelijns psycholoog
- gedragstherapeut VGCt
- imaginatietherapeut
- EMDR-practitioner VEN
- gerechtelijk deskundige Pro Justitia NRGD-geregistreerd

Lid van de volgende beroeps- en specialistische verenigingen:
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
- Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen (LVVP)
- Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)
- Vereniging Van pro justitia Rapporteurs (VVP)

MARIJKE KOKSHOORN

GZ-PSYCHOLOOGTijdens mijn opleiding tot psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik gedurende een jaar stage gelopen bij Mentrum, Novarum, een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen in Amsterdam. Als psycholoog in opleiding werkte ik hier voornamelijk met behulp van cognitieve gedragstherapie, in zowel individuele als in groepsbehandelingen. Na mijn opleiding tot psycholoog heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd. Eerst heb ik gedurende vier jaar gewerkt bij stichting Coloriet in Lelystad en omstreken, waar ik werkte op afdelingen voor verpleeghuiszorg van een zorginstelling. Aansluitend ben ik gaan werken bij Zorggroep Almere, een zorginstelling waarbinnen ik tot op heden werk in een specialistisch verpleeghuis en thuiswonende ouderen behandel (bijv. kortdurende psychologische behandeling na de diagnose dementie). Binnen de specialistische verpleeghuiszorg (Polderburen) ben ik nauw betrokken bij de implementatie van een nieuw zorgconcept: De sociotherapeutische leefmilieus. Sinds oktober 2014 werk ik samen met psychologenpraktijk Vriend in Gezondheidscentrum De Compagnie en combineer dit met mijn werk in de ouderenzorg. Binnen de praktijk zie ik mensen met klachten op diverse gebieden. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de behandeling van psychische klachten die betrekking hebben op eten, lichaamsgewicht, lichaamsbeleving en zelfbeeld en werk veel met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Voor EMDR heb ik de basisopleiding gevolgd. Verder wordt jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.


Kwalificaties:
-Gezondheidszorgpsycholoog, BIG registratienummer: 39918981425


Lid van de volgende vereniging:
-Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)

RACHELLE MISDOM

GZ-PSYCHOLOOG / GEDRAGSTHERAPEUT
Na mijn opleiding Psychologie aan de universiteit van Tilburg (afgestudeerd in 2001) heb ik verschillende opleidingen gevolgd. In 2008 heb ik de vijfjarige postdoctorale opleiding tot cognitief gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT) afgerond. In 2010 heb ik de tweejarige postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) afgerond. In 2013 heb ik de basisopleiding emdr bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) afgerond. In 2015 heb ik de vervolgopleiding emdr bij de VEN afgerond. Hierna wil mij verder kwalificeren tot emdr-practitioner. Tussendoor heb ik verschillende cursussen gevolgd, oa kortdurende psychologische interventies bij volwassenen (Rino Amsterdam), emdr protocol woede, wrok en wraak (Buvoo Utrecht), neuropsychologische diagnostiek (Gerion Amsterdam), werken met de DSM V (Cure and Care Development Arnhem). In 2001 ben ik begonnen met werken in een verpleeghuis in Valkenswaard. In 2002 ben ik begonnen bij HSK, een ambulante instelling voor volwassenen met werkgerelateerde psychische problematiek (overspannenheid, burnout, depressie, angst, traumas). Daarnaast heb ik in een verpleeghuis in Alkmaar en Heerhugowaard gewerkt. Aansluitend ben ik in 2006 begonnen bij het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere. Hier doe ik veel neuropsychologsiche diagnostiek van met name ouderen met geheugenklachten. Ook behandel ik ouderen met psychische klachten. Tijdens mijn gz-opleiding in 2008 heb ik een jaar lang een dag per week stage gelopen in een eerstelijns psychologenpraktijk in Baarn. In 2013 ben ik een samenwerking begonnen met de psychologenpraktijk van Rixta Vriend. Eerst in gezondheidscentrum de Compagnie, daarna op onze dependance in de Parkwijk.


Kwalificaties:
- GZ-psycholoog, BIG-registratienummer: 39912855225
- Gedragstherapeut VGCt

Lid van de volgende verenigingen:
- Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)

ANNEKE VAN BEIJNUM

GZ-PSYCHOLOOG

Mijn studie psychologie heb ik doorlopen aan de Universiteit van Utrecht en afgerond in 1990. In 2003 heb ik mijn registratie tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) behaald. Eerst heb ik gewerkt in een verpleeghuis in den Bosch. Vanaf 2000 ben ik werkzaam als psycholoog bij Zorggroep Almere. Hier werk ik momenteel op afdelingen voor verpleeghuiszorg van een zorginstelling. Eerder heb ik ook met thuiswonende ouderen gewerkt (bijv. kortdurende psychologische behandeling na de diagnose dementie). Daarnaast ben ik praktijkopleider voor GZ-psychologen in opleiding. Sinds 2013 werk ik samen met Psychologenpraktijk Vriend en combineer ik dit met mijn werk in de ouderenzorg. Hier zie ik cliënten met uiteenlopende problematiek. In de behandelingen wordt veel gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Voor beide behandelingen heb ik de basisopleiding gevolgd (Rino Amsterdam). Verder wordt jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.


Kwalificaties:
- GZ-gpsycholoog , BIG-registratienummer: 29060893525

Lid van de volgende vereniging:
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

WILLEKE STEIN

GZ-PSYCHOLOOG IN OPLEIDING

In 2010 heb ik mijn opleiding tot masterpsycholoog aan de Universiteit Utrecht afgerond (afstudeerrichting klinische- en gezondheidspsychologie). Ik heb in het kader van deze opleiding onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR, naar het rouwproces van jongere en oudere weduwen en stage gelopen bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) in Utrecht. Na mijn studie heb ik een korte baan gehad in de verslavingspsychiatrie in omgeving Utrecht. Bij Zorggroep Almere ben ik sinds 2011 werkzaam in verschillende Woonzorgcentra. Ik heb verschillende cursussen gevolgd, o.a. cognitieve gedragstherapie. Sinds begin 2015 ben ik in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en in die hoedanigheid werk ik samen met Psychologenpraktijk Vriend. Eind 2016 ben ik klaar met deze opleiding en tot die tijd werk ik onder supervisie van Rixta Vriend.

Lid van: Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) Ingeschreven in: opleidingsregister FGzPt

Kosten

Vergoede zorg
De verzekering vergoedt generalistische basis GGZ behandeling. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. De hoofdverzekeraars zijn: Achmea, VGZ, CZ, de Friesland, Multizorg, DSW voor 3 behandelaren van ons team en Menzis slechts voor één van onze behandelaren. Bij DSW en Menzis kan hierdoor de wachttijd oplopen. Voor vergoeding moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
- U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Alleen sessies vanaf de datum van deze verwijsbrief kunnen worden vergoed. De brief mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Er moet GBGGZ in worden vermeldt en de AGB-code van uw huisarts.
- U moet voldoen aan de criteria van een DSM-IV stoornis die vergoed wordt. Uw psycholoog bespreekt dat in het tweede gesprek met u. Mocht u niet voldoen, zal de verzekering wel deze eerste 2 gesprekken vergoeden. U kunt er dan voor kiezen zelf te betalen of te stoppen met de behandeling.
- Als u in aanmerking komt voor vergoeding krijgt u afhankelijk van de ernst van uw klachten een pakket toegewezen dat bestaat uit maximaal 5, 8 of 12 sessies.
- Deze vergoeding kan in principe maar eenmaal per jaar. Dit jaar loopt niet per kalenderjaar, maar vanaf de datum dat u het eerste gesprek met de psycholoog heeft.

Onvergoede zorg
Voor onderstaande producten is de consultprijs 87 euro per uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten uitwerktijd).
- Coaching wordt niet door de verzekeraar vergoed. De psycholoog bespreekt vooraf met u  hoeveel sessies u wilt.
- Uitgebreid psychologisch onderzoek wordt niet door de verzekeraar vergoed. Een enkelvoudig intelligentie onderzoek duurt 6 uur (intake, testafame anderhalf uur, rapport schrijven, nabespreking), voor uitgebreider onderzoek moet u denken aan 12 tot 16 uur.
- Rapportage over uw behandeling op aanvraag van een andere arts dan uw huisarts kost 59 euro
- Losse consulten die niet aan de vergoedingsvoorwaarden voldoen, worden niet vergoed door de verzekeraar.
- Voor jeugd hebben wij vanaf 2016 helaas geen nieuw budget.  
Aanmelding & wachttijd

Aanmelding U kunt u aanmelden per email: info@psychologenpraktijkvriend.nl of bellen met 036 5454300. U moet u zelf aanmelden, ook als uw verwijsbrief al naar ons gezonden is. Dan neemt het secretariaat binnen een week contact met u op om uw inschrijving te regelen.

Wachttijd: Als onze wachttijd meer dan drie weken is, verwijzen wij u naar collega-praktijken. Aangezien er vaak toch een aantal mensen wil blijven wachten, werken wij met een wachtlijst. De huidige wachttijd is 6 tot 8 weken. Als voorbereiding op de behandeling krijgt u gedurende de wachttijd de e-health wachtlijstmodule "Eerste stap naar herstel" van Therapieland aangeboden. U kunt dus alvast zelf aan de slag met uw klachten. Na het intakegesprek start uw behandeling direct. 

01-11-2016: Momenteel is het zo druk met aanmeldingen dat wij alleen nog aanmeldingen van huisartsen en praktijkondersteuners van GC de Compagnie aannemen.

Samenwerking

De praktijk werkt nauw samen met Zorggroep Almere. Doordat wij in een gezondheidscentrum gevestigd zijn is er veel overleg met huisartsen, praktijkondersteuners-GGZ, (psychosomatisch-) fysiotherapeuten en maatschappelijk werkenden.

Ook werken we samen in een aantal projecten:
- Stepped Care Angst
- Stepped Care Depressie
- Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

meer informatie over stepped care behandelingen: www.ggzrichtlijnen.nl

ZORGGROEP ALMERE

Vrijgevestigde Psychologen in Flevoland werken samen in PCF. Op de website kunt u collega-praktijken vinden.

Psychologen Collectief Flevoland

www.psychologencollectiefflevoland.nl
De praktijk voldoet aan de eisen voor het Keurmerk BGGZ

Keurmerk BasisGGZ

www.kibg.nl
CONTACT
Psychologenpraktijk Vriend: Gezondheidscentrum De Compagnie, Balistraat 1, 1335 JN, Almere, Tel:: 036-5454300, Email: info@psychologenpraktijkvriend.nl                            Rixta Vriend: rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl Rachelle Misdom: rmisdom@psychologenpraktijkvriend.nl                                                                                                              Marijke Kokshoorn: mkokshoorn@psychologenpraktijkvriend.nl Anneke van Beijnum: avanbeijnum@psychologenpraktijkvriend.nl

Zeilreis

Psycholoog en Wereldzeiler Ik (Rixta Vriend) combineer voor de komende tijd mijn werk met een zeilreis rond de wereld in etappes. Dit houdt in dat ik enkele maanden per jaar over deze prachtige wereld zeil, mijn droom. Ik ben tot begin april 2017 aanwezig. De praktijk wordt als ik aan het zeilen ben waargenomen door mijn collega's. Info over mijn zeilreizen: www.letsgo.waarbenjij.nu