Psychologenpraktijk Vriend

"Koppie uit het zand halen"

Kortdurende GGZ

Kortdurende behandeling

De praktijk
Psychologenpraktijk Vriend werkt zowel online als ‘face to face’. Er wordt gewerkt met videoconsulten, live-consulten op het praktijkadres en soms op aanvraag  vanuit de werk-camper.

Doelgroep
Psychologenpraktijk Vriend biedt kortdurende psychologische behandeling van 5 tot 10 consulten aan voor mensen vanaf 18 jaar, die last hebben van psychische klachten. Problematiek rond trauma en hechting is aandachtsgebied van de praktijk, met nadruk op de klachten die  kortdurend te behandelen zijn.

Wat wordt er behandeld?
– traumagerelateerde stoornissen
– angststoornissen
– depressieve stoornissen
=> ook als bovengenoemde klachten bestaan naast autisme of een lichte verstandelijke beperking

Wat wordt niet behandeld?
– relatieproblemen
– levensfase problematiek
– psychotische stoornissen
– persoonlijkheidsproblematiek als primaire diagnose
– verslavingen
– eetproblematiek
– autisme of ADHD als primaire diagnose
– niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– ernstige suïcidaliteit of crisisgevoeligheid
– taalbarriere (er kan in het Nederlands of Engels worden behandeld)

Behandeling
Bij uw aanmelding wordt samen met u en uw huisarts ingeschat of uw klachten binnen de praktijk behandeld kunnen worden, of dat u bijvoorbeeld beter terecht kunt bij de specialistische GGZ of de POH-GGZ. Tevens kunt u na inschrijving gebruik maken van de e-health wachtlijstmodule, zodat u zelf alvast aan de slag kunt. U krijgt een vragenlijst om de ernst van uw klachten te meten, dit is de SQ-48 (de 48 symptomen vragenlijst). Deze meting zal gedurende de behandeling en aan het eind herhaald en met u bekeken en besproken worden.

Behandelverloop

In het eerste gesprek worden uw klachten en hulpvraag besproken. Tevens wordt besproken hoe de afwisseling tussen face-to-face gesprekken en internetconsulten zal worden vormgegeven.

Het tweede gesprek worden de bevindingen besproken en het behandelplan samen met u opgesteld. Er wordt samen met u bekeken of u graag anderen wilt betrekken bij uw behandeling. Er wordt uitleg over diverse manieren om uw klachten aan te pakken gegeven, waarbij u zelf kunt aangeven wat uw voorkeur heeft. Dit behandelplan kan, indien wenselijk, aan uw verwijzer worden gestuurd.

E-health ondersteuning
Tijdens de behandeling kunt u extra ondersteuning krijgen van diverse e-health modules van Therapieland, die u zelf thuis op de computer kunt doen. Daarbij zijn ook diverse virtual reality mogelijkheden aanwezig. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Afronding
Tussentijds of aan het einde van de behandeling wordt samen gekeken hoe het er mee staat. Er wordt samen met u een terugvalpreventieplan opgesteld. Naast de SQ-48 krijgt u dan middels de CQI-vragenlijst de mogelijkheid om feedback te geven op hoe u de behandeling ervaren heeft. U kunt de praktijk een waardering geven op www.zorgkaartnederland.nl. Uw verwijzer wordt, indien u dat wilt, over het verloop van de behandeling ingelicht.

Methoden

Behandelmethoden
Er wordt in de praktijk gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Cognitieve gedragstherapie is een directieve manier om door middel van concrete gedrags- en gedachtenveranderingen uw problemen aan te pakken. EMDR is een verwerkingstechniek. Voor meer informatie:
www.vgct.nl
www.emdr.nl

De zorgstandaarden worden gevolgd:
https://www.ggzstandaarden.nl

E-Health

Videoconsulten vinden plaats via Therapieland of Zoom. U krijgt hierover informatie als u een afspraak maakt.

In aanvulling op uw behandeling biedt de praktijk in samenwerking met Therapieland ook laagdrempelige, betrouwbare en effectieve online behandelmodules aan. De voordelen hiervan zijn dat u in uw eigen omgeving, in uw eigen tempo en op elk gewenst moment met de behandeling aan de slag kunt. Omdat u een deel van de behandeling online uitvoert, kan u in de gesprekken met uw psycholoog sneller tot de kern komen. Hierdoor zijn er vaak minder gesprekken nodig en bent u sneller van uw klachten af. U heeft zelf de regie en kan als u dat wilt naasten bij de behandeling betrekken. In de online behandelingen worden videofragmenten en/of animaties afgewisseld met opdrachten en oefeningen. De voortgang van de behandeling wordt door de behandelaar in de gaten gehouden, ondersteund en bijgestuurd wanneer dat nodig is..

meer informatie hierover kunt u vinden op: therapieland.nl

 

De Virtual Reality Bril kan tijdens uw behandeling ingezet worden door een samenwerking met Psylaris.  Daarbij is het mogelijk om in een virtuele wereld te oefenen met ontspanning of om te trainen met beangstigende situaties voordat u in het echt gaat oefenen. Ook is EMDR mogelijk via Virtual Reality. Voor de mensen bij wie dit past geeft het een extra intensieve ervaring van de EMDR, waardoor het verwerkingsproces sneller verloopt.

Meer informatie hierover kunt u vinden op: psylaris.com

Psycholoog

Na mijn opleiding tot psycholoog aan de Universiteit van Utrecht heb ik verscheidene postdoctorale opleidingen gevolgd. Zo kwalificeerde ik mij tot gezondheidszorgpsycholoog, supervisor gedragstherapie, imaginatietherapeut, EMDR-practitioner en gerechtelijk-deskundige.

Eerst heb ik gedurende drie jaar bij een psychiatrisch centrum gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en angstklachten, daarna heb ik twee jaar zowel een eigen praktijk gehad als gewerkt bij een praktijk voor psychotherapie.
Aansluitend werkte ik gedurende zes jaar bij een psychologisch bureau. Hier hield ik mij bezig met (neuro) psychologisch testonderzoek, behandeling en het opleiden van andere psychologen. Al die tijd heb ik daarnaast samen met een collega trainingen persoonlijke effectiviteit gegeven. Sinds 2005 heb ik gedurende 14 jaar mijn eigen praktijk in een gezondheidscentrum gehad, wat mij de kans heeft gegeven met professionals uit allerlei disciplines samen te werken en mensen tot GZ-psycholoog op te leiden. Aansluitend heb ik in 2019 mijn samenwerking met Bouwman Psychiatrie verdiept en ben ik daarnaast in mijn eigen praktijk meer met online-mogelijkheden gaan werken.

In de behandeling heb ik mijn kennis vooral op het gebied van trauma en hechting verdiept. Daarnaast werk ik ook nog steeds voor justitie. Het maken van pro justitia rapportages blijft uitermate boeiend.

Kwalificaties:
– GZ-psycholoog BIG-nummer: 99059668525
– supervisor VGCt
– imaginatietherapeut
– EMDR-practitioner VEN
– NRGD-geregistreerd Pro Justitia

Lid van:
– Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)
– Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)
– Vereniging EMDR Nederland (VEN)
– Vereniging Van pro justitia Rapporteurs (VVP)

Kosten

Vergoede zorg
Voor vergoeding heeft u een verwijzing naar de praktijk van uw huisarts of een andere erkende verwijzer nodig met daarin beschreven het vermoeden van een psychische stoornis. Uw verzekeraar vergoedt daarna de intake. Voor de vergoeding van aansluitende sessies is het nodig dat u aan specifieke diagnose-criteria voldoet. Dit wordt na de intake met u besproken. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars, waarbij de kosten maandelijks gefactureerd worden. U ontvangt hiervan van uw verzekeraar een overzicht. Let op: De vergoeding valt onder de basisverzekering, dus uw verzekeraar int bij u uw jaarlijkse risico van uw gezondheidszorgverzekering.

De kortdurende GGZ behandeling bestaat uit 5 tot 10 gesprekken. Het is niet mogelijk om meer dan tweemaal voor dezelfde klachten in de praktijk in behandeling te komen.

De vergoeding door uw zorgverzekeraar valt onder het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar, wordt dit tarief volledig of gedeeltelijk toegepast. De meest gebruikte tarieven zijn (bron Nza):
Behandelconsult 45 minuten €128,40
Diagnostiek consult 45 minuten €151,07

De duur van het consult bepaalt het tarief, waarbij uitgegaan wordt van de tijd die in de agenda was gereserveerd, tenzij deze meer dan een kwartier afwijkt.

Zelf betalen
U kunt ook zonder verwijzing of als u niet voldoet aan de precieze criteria voor een diagnose terecht. Die zorg wordt dan echter niet vergoed. De praktijk hanteert een tarief van 110,- euro per consult van 45 minuten.

Aanmelding & wachttijd

Verwijzers:
U kunt uw client digitaal via Zorgdomein verwijzen naar Psychologenpraktijk Vriend, kortdurende (basis) GGZ of client zelf een verwijsbrief meegeven.

Algemene aanmelding per email:
rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl
U krijgt een afspraak wanneer er plek is. Na het intakegesprek start uw behandeling direct.

Wachttijd:
Op dit moment is er een aannamestop tot eind september 2024.  (Laatst bijgewerkt 25 februari 2024).

Zorgbemiddeling:
U heeft de keuze om contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar om te bekijken of u elders sneller in zorg kan komen.

Samenwerking & kwaliteit

ZORGGROEP ALMERE

zorggroep-almere.nl

De praktijk werkt nauw samen met Zorggroep Almere. Doordat de praktijk 14 jaar in gezondheidscentrum De Compagnie was gevestigd, is er veel overleg mogelijk. Ook hebben we veel projecten samen gedaan:
– Stepped Care Angst
– Stepped Care Depressie
– Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

SGGZ BOUWMAN PSYCHIATRIE

bouwman-psychiatrie.nl

De praktijk werkt samen met SGGZ instelling Bouwman Psychiatrie, onder andere aan een project voor Chronische PTSS

KEURMERK KORTDURENDE GENERALISTISCHE GGZ

kibg.nl

De praktijk voldoet aan de eisen voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.

KWALITEITSTATUUT

ggzkwaliteitsstatuut.nl

De praktijk bezit een geldig kwaliteitsstatuut, zie doorklik mogelijkheid onderaan de website.

METINGEN

praktijkdata.nl

U kunt de praktijk een waardering geven op zorgkaartnederland.nl

De praktijk voert behandeleffect- en klanttevredenheidsmetingen uit via het EPD Praktijkdata.

De praktijkscores in 2023 zoals gemeten met de CQI (versie 5.1) zijn (5-puntsschaal):
– bejegening een 5
– samen-beslissen een 5
– uitvoeren van de behandeling een 4,5
– informatie behandeling een 5

De praktijk kreeg als rapportcijfer een 8,5

Mensen ervaren de bejegening in de praktijk als persoonlijk en makkelijk toegankelijk. Tijdens de behandeling krijgt u uitleg over diverse manieren om uw klachten aan te pakken en heeft u de mogelijkheid om samen met mij te beslissen hoe de behandeling eruit gaat zien. Denk daarbij aan de afwisseling met internetconsulten, e-healthprogramma’s en het kiezen uit vormen van aanpak die u het meest liggen.

PRAKTIJKPORTAL

praktijkportal.nl

U krijgt uw eigen portal in het elektronische patientendossier, zodat u informatie die voor de behandeling van belang is kunt inzien.

Contact

Psychologenpraktijk Vriend
Randstad 22 – 121
1316BW
Almere
telefoon: 06-24877477
email: info@psychologenpraktijkvriend.nl
persoonlijke email: rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl

De praktijk is op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur geopend. Ik ben het gemakkelijkste op mijn persoonlijke email te bereiken.

Spoed:
Neemt u in spoedgevallen altijd contact op met uw huisarts en buiten kantoortijden met de Spoedpost Almere: 0900 – 203 0 203

Verwijzers
Verwijsbrieven kunnen via Zorgdomein worden gestuurd.
Overleg kan via  de app Zorgdomein Patientoverleg.
De praktijk is voor verwijzers ook bereikbaar via Zorgmail en daar vindbaar in het adresboek na inloggen.

Zeilreis

Ik (Rixta Vriend) combineer voor de komende tijd mijn werk met een zeilreis rond de wereld in etappes. Dit houdt in dat ik enkele maanden per jaar over deze prachtige wereld zeil, mijn droom. Op dit moment ben ik aan het reizen. Vanaf begin oktober 2024 ben ik weer in Nederland.

Tijdens mijn zeilreizen kunt u zich aanmelden bij een van mijn collega’s die u kunt vinden op: www.lvve.info. U kunt ook informeren bij de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.
Met reeds bekende cliënten zijn afspraken gemaakt over eventuele online consulten en opvang tijdens mijn reizen. Bij hen is mijn achterwacht bekend.

Info over mijn zeilreizen: letsgo.waarbenjij.nu