Psychologenpraktijk Vriend

"Koppie uit het zand halen"

Generalistische Basis GGZ

Kortdurende behandeling

De praktijk
Vanaf 1 april 2019 is Psychologenpraktijk Vriend volledig mobiel. Er worden internetconsulten en consulten vanuit het mobiele volkswagencamperkantoor gegeven.

Doelgroep
Psychologenpraktijk Vriend biedt kortdurende psychologische behandeling aan voor mensen vanaf 18 jaar, die last hebben van psychische klachten. Problematiek rond trauma en hechting is geïndiceerd.

Wat wordt er behandeld?
– traumagerelateerde stoornissen
– angststoornissen
– depressieve stoornissen
=> ook als bovengenoemde klachten bestaan naast autisme of een lichte verstandelijke beperking

Wat wordt niet behandeld?
– relatieproblemen
– levensfase problematiek
– psychotische stoornissen
– persoonlijkheidsproblematiek als primaire diagnose
– verslavingen
– eetproblematiek
– autisme of ADHD als primaire diagnose
– niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– ernstige suïcidaliteit of crisisgevoeligheid
– taalbarriere (er kan in het Nederlands of Engels worden behandeld)

Behandeling
Bij uw aanmelding wordt samen met u en uw huisarts ingeschat of uw klachten binnen de praktijk behandeld kunnen worden, of dat u bijvoorbeeld beter terecht kunt bij de specialistische GGZ of de POH-GGZ. Tevens kunt u na inschrijving gebruik maken van de e-health wachtlijstmodule, zodat u zelf alvast aan de slag kunt. U krijgt een vragenlijst om de ernst van uw klachten te meten, dit is de SQ-48 (de 48 symptomen vragenlijst). Deze meting zal gedurende de behandeling en aan het eind herhaald en met u bekeken en besproken worden.

Behandelverloop

In het eerste gesprek worden uw klachten en hulpvraag besproken. Tevens wordt besproken hoe de afwisseling tussen face-to-face gesprekken en internetconsulten zal worden vormgegeven.

Het tweede gesprek worden de bevindingen besproken en het behandelplan samen met u opgesteld. Er wordt samen met u bekeken of u graag anderen wilt betrekken bij uw behandeling. Er wordt uitleg over diverse manieren om uw klachten aan te pakken gegeven, waarbij u zelf kunt aangeven wat uw voorkeur heeft. Dit behandelplan kan, indien wenselijk, aan uw verwijzer worden gestuurd.

E-health ondersteuning
Indien gewenst kunt u tijdens de behandeling extra ondersteuning krijgen van diverse e-health modules van Therapieland, die u zelf thuis op de computer kunt doen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Afronding
Tussentijds of aan het einde van de behandeling wordt samen gekeken hoe het er mee staat. Er wordt samen met u een terugvalpreventieplan opgesteld. Naast de SQ-48 krijgt u dan middels de CQI-vragenlijst de mogelijkheid om feedback te geven op hoe u de behandeling ervaren heeft. U kunt de praktijk een waardering geven op www.zorgkaartnederland.nl. Uw verwijzer wordt, indien u dat wilt, over het verloop van de behandeling ingelicht.

Methoden

Behandelmethoden
Er wordt in de praktijk gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR
www.vgct.nl
www.emdr.nl

De zorgstandaarden worden gevolgd:
www.zorgwijzer.nl/faq/ggz
www.bigregister.nl

E-Health

Internetconsulten vinden plaats via een betaalde zakelijke account van Zoom . Zoom is in deze versie AVG beveiligd en ingericht voor therapeutische consulten. U krijgt hierover informatie als u een afspraak maakt.

In aanvulling op uw behandeling biedt de praktijk in samenwerking met Therapieland daarnaast ook laagdrempelige, betrouwbare en effectieve online behandelmodules aan. De voordelen hiervan zijn dat u in uw eigen omgeving, in uw eigen tempo en op elk gewenst moment met de behandeling aan de slag kunt. Omdat u een deel van de behandeling online uitvoert, kan u in de gesprekken met uw psycholoog sneller tot de kern komen. Hierdoor zijn er vaak minder gesprekken nodig en bent u sneller van uw klachten af. U heeft zelf de regie en kan als u dat wilt naasten bij de behandeling betrekken. In de online behandelingen worden videofragmenten en/of animaties afgewisseld met opdrachten en oefeningen. De voortgang van de behandeling wordt door de behandelaar in de gaten gehouden, ondersteund en bijgestuurd wanneer dat nodig is.

Psychologen

Na mijn opleiding tot psycholoog aan de Universiteit van Utrecht heb ik verscheidene postdoctorale opleidingen gevolgd. Zo kwalificeerde ik mij tot gezondheidszorgpsycholoog, supervisor gedragstherapie, imaginatietherapeut, EMDR-practitioner en gerechtelijk-deskundige.

Eerst heb ik gedurende drie jaar bij een psychiatrisch centrum gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en angstklachten, daarna heb ik twee jaar zowel een eigen praktijk gehad als gewerkt bij een praktijk voor psychotherapie.
Aansluitend werkte ik gedurende zes jaar bij een psychologisch bureau. Hier hield ik mij bezig met psychologisch testonderzoek, behandeling en het opleiden van andere psychologen. Al die tijd heb ik daarnaast samen met een collega trainingen persoonlijke effectiviteit gegeven. Sinds 2005 heb ik gedurende 14 jaar mijn eigen praktijk in een gezondheidscentrum gehad, wat mij de kans heeft gegeven met professionals uit allerlei disciplines samen te werken en mensen op te leiden. Inmiddels heb ik de plek in het gezondheidscentrum kunnen overdragen aan de collega’s waarmee ik samenwerk en ben ik zelf in mijn mobiele praktijk verder gegaan.

In de behandeling heb ik mijn kennis vooral op het gebied van trauma en hechting verdiept. Daarnaast werk ik ook nog steeds voor justitie. Het maken van pro justitia rapportages blijft uitermate boeiend.

Kwalificaties:
– GZ-psycholoog BIG-nummer: 990596668525
– supervisor VGCt
– imaginatietherapeut
– EMDR-practitioner VEN
– NRGD-geregistreerd Pro Justitia

Lid van:
– Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
– Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)
– Vereniging EMDR Nederland (VEN)
– Vereniging Van pro justitia Rapporteurs (VVP)

Kosten

Vergoede zorg
De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. U betaalt uw eigen risico van de basisverzekering. U heeft een verwijsbrief naar de basis GGZ van uw huisarts nodig.

De basis GGZ werkt met zorgpakketten die afhankelijk van de ernst van uw klachten worden toegewezen. De zorgpakketten bestaan uit contacttijd met u én alle indirecte tijd die nodig is voor uw behandeling.
– Onvolledige Behandeling: maximaal 2 gesprekken
– Basis Kort: maximaal 5 gesprekken
– Basis Midden: maximaal 8 gesprekken
– Basis Intensief: maximaal 12 gesprekken

Zelf betalen
U kunt ook zonder verwijzing of als u niet voldoet aan de precieze criteria voor BGGZ terecht. Die zorg wordt dan echter niet vergoed. De kosten zijn dan:
– Camperconsult: € 90,- (45 minuten)
– Internetconsult: € 90,- (45 minuten)
– Rapportage: € 59,- (medisch)

Aanmelding & wachttijd

Algemene aanmelding per email:
rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl
U krijgt een afspraak wanneer er plek is. Na het intakegesprek start uw behandeling direct.

Wachttijd:
Op dit moment is er vanwege mijn sabbatical zeilreis een aannamestop tot eind oktober 2022.  (Laatst bijgewerkt 3-5-2022).

Spoed:
Neemt u in spoedgevallen altijd contact op met uw huisarts en buiten kantoortijden met de Spoedpost Almere: 0900 – 203 0 203

Samenwerking & kwaliteit

ZORGGROEP ALMERE

zorggroep-almere.nl

De praktijk werkt nauw samen met Zorggroep Almere. Doordat de praktijk 14 jaar in gezondheidscentrum De Compagnie was gevestigd, is er veel overleg mogelijk. Ook hebben we veel projecten samen gedaan:
– Stepped Care Angst
– Stepped Care Depressie
– Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

SGGZ BOUWMAN PSYCHIATRIE

bouwman-psychiatrie.nl

De praktijk werkt samen met SGGZ instelling Bouwman Psychiatrie, onder andere aan een project voor Chronische PTSS

KEURMERK BASISGGZ

kibg.nl

De praktijk voldoet aan de eisen voor het Keurmerk GBGGZ.

KWALITEITSTATUUT

ggzkwaliteitsstatuut.nl

De praktijk bezit een geldig kwaliteitsstatuut.

METINGEN

praktijkdata.nl

De praktijk voert behandeleffect- en klanttevredenheidsmetingen uit via het EPD Praktijkdata.

De praktijkscores in 2021 zoals gemeten met de CQI (versie 5.1) zijn (5-puntsschaal):
– bejegening een 5
– samen-beslissen een 4,8
– uitvoeren van de behandeling een 4,7
– informatie behandeling een 4,6

De praktijk kreeg als rapportcijfer een 9,3

Mensen ervaren de bejegening in de praktijk als persoonlijk en makkelijk toegankelijk. Tijdens de behandeling krijgt u uitleg over diverse manieren om uw klachten aan te pakken en heeft u de mogelijkheid om samen met mij te beslissen hoe de behandeling eruit gaat zien. Denk daarbij aan de afwisseling met internetconsulten, e-healthprogramma’s en het kiezen uit vormen van aanpak die u het meest liggen.

U kunt de praktijk een waardering geven op zorgkaartnederland.nl

PRAKTIJKPORTAL

praktijkportal.nl

U krijgt uw eigen portal in het elektronische patientendossier, zodat u informatie die voor de behandeling van belang is kunt inzien.

Contact

Psychologenpraktijk Vriend
Bereikbaarheid: online
Ik ben het gemakkelijkste op mijn persoonlijke email te bereiken.
Rixta Vriend: rvriend@psychologenpraktijkvriend.nl

Postadres: Omroepweg 11 Unit 8546, 1324KT Almere

Bezoekadres: Randstad 22 – 121, 1316BW, Almere

Verwijsbrieven kunnen via Zorgdomein worden gestuurd.
Overleg kan via  de app Zorgdomein Patientoverleg.
De praktijk is voor verwijzers ook bereikbaar via Zorgmail en vindbaar in het adresboek na inloggen.

Zeilreis

Ik (Rixta Vriend) combineer voor de komende tijd mijn werk met een zeilreis rond de wereld in etappes. Dit houdt in dat ik enkele maanden per jaar over deze prachtige wereld zeil, mijn droom. Op 5 mei 2022 vertrek ik naar New Zealand. Op 6 november 2022 ben ik terug in Nederland.

Tijdens mijn zeilreizen kunt u zich aanmelden bij een van mijn collega’s die u kunt vinden op: www.lvve.info. U kunt ook informeren bij de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.
Met reeds bekende cliënten zijn afspraken gemaakt over eventuele online consulten en opvang tijdens mijn reizen. Bij hen is mijn achterwacht bekend.

Info over mijn zeilreizen: https://letsgo.waarbenjij.nu